Miljö

SO 14001

Tunby Blästring & Målning AB är ett företag som verkar inom industrimålning vilket innefattar tvättning, blästring och målning.

Synen på företagens förhållanden till miljön förändras. Orsakerna är många men beror på att insikten om vårt nuvarande förhållningssätt till naturen inte är hållbart i ett längre perspektiv. Den förändrade synen på företagens miljöpåverkan leder till nya krav, vilka medför helt nya affärsmöjligheter för de företag som hanterar miljöfrågorna på ett bra sätt.

Syftet är att skapa systematik och förbättra effektiviteten i miljöarbetet. Detta innebär renare produkter och processer vilket i förlängningen ger mindre påverkan på människans hälsa och miljö.

Ledstjärnan för detta arbete är standarden ISO 14001 som anger riktlinjer och specifika krav för verksamheten. Vilket även krävs för att vara Auktoriserad i Rostskyddsmålning.

Tunby Blästring & Målnings Miljöpolicy

Tunby Blästring & Målning skall som främsta målsättning främja miljön och sträva efter en uthållig utveckling där miljö, kvalitet, ekonomi och teknik lägger grunden för en samklang med naturen.

Vi skall verka för att med hög kvalitet kunna utföra order, tjänster och service med korta leveranser samt att hela tiden vara bland de främsta på miljöområdet.

Verksamheten skall präglas av en familjekänsla som ger oss goda förutsättningar för utbildning och engagemang av det interna miljöarbetet.

Vår ambition är att gå längre än vad miljölagstiftningen kräver samt andra krav som verksamheten berörs av.

Personal inom företaget samt våra leverantörer skall känna till vår miljöpolicy och aktivt bidraga till att den efterlevs och uppfylles.

Tunby Blästring & Målnings verksamhetsgrenar:

  • Tvättning
  • Blästring
  • Målning
  • Kontor

Vår målsättning är ständiga förbättringar, där vi följer utbytesprincipen och utveckling av ersättningsprodukter.

Vår miljöpolicy finns tillgänglig för allmänheten.