Om TBM

Från att ha varit rostskyddsavdelning på byggnadsföretaget Diös ombildades denna avdelning i maj 1974 till bolaget Tunby Blästring & Målning.

Tunby Blästring & Målning har sedan dess vuxit från ca 190m² till dagens 1400 m² verkstadsyta. Som ett av de första rostskyddsföretagen i Sverige blev TBM 1989 auktoriserad i rostskyddsmålning, typ F(fältarbetsplatser) och typ V(fast verkstadslokal).

Tunby Blästring & Målning har under 1999-2000, implemerat delar av ISO 14001 miljöledningssystem i företaget.

TBM samarbetar med marknadens alla ledande färgtillverkare. TBM satsar fortlöpande på att höja kompetensen och utveckla sin personal. Detta gör att vi kan erbjuda det mesta inom rostskyddsmålning.