Skydda mot rosten!

Många konstruktioner och detaljer av stål behöver ett kvalificerat korrosionsskydd för att klara omgivningens påfrestningar och därigenom uppfylla krav på funktion, säkerhet och utseende. Detta skydd åstadkoms vanligen genom rostskyddsmålning, en metod som därför har vidsträckt praktisk tillämpning och stor ekonomisk betydelse. Läs mer här