Kategori: Okategoriserade

Skydda mot rosten!

Många konstruktioner och detaljer av stål behöver ett kvalificerat korrosionsskydd för att klara omgivningens påfrestningar och därigenom uppfylla krav på funktion, säkerhet och utseende. Detta skydd åstadkoms vanligen genom rostskyddsmålning, en metod som därför har vidsträckt praktisk tillämpning och stor ekonomisk betydelse. Läs mer här

Nya lokaler

Tunby Blästring & Målning har sedan dess vuxit från ca 190m² till dagens 1400 m² verkstadsyta. Som ett av de första rostskyddsföretagen i Sverige blev TBM 1989 auktoriserad i rostskyddsmålning, typ F(fältarbetsplatser) och typ V(fast verkstadslokal).

Tunby Blästring & Målning

Med TBM:s långa erfarenhet, personalens utbildning och de rymliga verkstadslokalerna vågar vi påstå att vi fixar det mesta. Allt från några få detaljer upp till tiotusentals. Vi klarar av mycket små detaljer lika väl som stora stålkonstruktioner på 10 ton och master upp till 16 meter.

Vi har ytterligare en anläggning i Västerås, Finnslätten. Där kan vi hantera gods upp till 180 ton.

När objektet blir för stort eller för omständligt för att komma till oss åker vi ut till objektet eftersom vi även har auktorisation Typ F, fältarbetsplaster.