Blästring

(Enligt ISO 8501-1:2007)

TBM blästrar i huvudsak med tre typer av blästermedel; stålsand, sjösand och glaskulor. Alla med sin speciella egenskap.

  • Stålsand, för stor avverkning på grova järnkonstruktioner
  • Olivinsand, finare gods där man vill uppnå en finare yta. För rostfritt & aluminium.
  • Glaskulor, resulterar i en mer polerad yta.
  • Ispellets, rengör utan att göra åverkan på godset. En rengöringsmetod.

Det finns utöver dessa tre ytterligare en stor flora blästermedel. Alla är naturligtvis tillgängliga för TBM´s kunder.

Ingenting är starkare än den svagaste länken. Detta gäller även vid rostskyddsmålning.
Skyddsförmågan hos beläggningar på stål beror i hög grad av stålytans tillstånd omdebelbart före målning. De huvudsakliga faktorer som man vet påverkar skyddet är:

  • Förekomst av rost och valshud.
  • Förekomst av ytföroreningar, så som oljor, fetter, damm och salter.
  • Ytråheten.

Det är därför av stor vikt att tvättning och blästring sker på rätt sätt så att ytorna blir absolut rena före målning.

Blästring

Förbehandling av stålytor genom blästring betecknas med bokstäverna ”Sa”, renhetsgrad.

Sa 1. Lätt blästring
Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar

Sa 2. Noggrann blästring
Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Alla resterande föroreningar skall sitta ordentligt fast.

Sa 2½. Mycket noggrann blästring
Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Kvarvarande spår av föroreningar får synas endast som svag missfärgning i form av prickar eller ränder.

Sa 3. Blästring till ren metall
Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar.Stålytan skall ha en enhetlig metallfärg.