Brandskydd

En bärande konstruktions brandmotstånd kan uttryckas genom klassbeteckning R 30, R 60, R 90 etc. R står för bärförmåga (Resistance) och siffran anger den tid i minuter som konstruktionen uppfyller sin bärande funktion vid en standardbrandpåverkan enligt ISO 834.

Kravet på brandmotstånd beror på vilken brandteknisk klass- Br 1, Br 2 eller Br 3-byggnaden hänförs till.

För konstruktioner i byggnader som tillhör klass Br 3 (flertalet enplansbyggnader) ställs normalt inga krav på brandmotstånd alls. För konstruktioner i byggnader i klass Br 2 (vissa enplansbyggnader samt flertalet tvåvåningsbyggnader) gäller normalt R 30. För byggnadsklass Br 1 (flervåningsbyggnader och vissa större tvåvåningsbyggnader) gäller normalt R 60 till R 90.

Hur mycket brandskyddsfärg som en konstruktion behöver målas med för att uppfylla exempelvis R 60 beror bl a på konstruktionens kritiska temperatur som i sin tur främst beror på konstruktionens statiska utnyttjandegrad.

En på säkra sidan liggande bedömning av kritiska ståltemperaturer vid statiskt fullt utnyttjade konstruktioner är 500°C för pelare respektive 540°C för balkar. Dessa temperaturer kan således alltid väljas utan närmare beräkning av verklig kritisk ståltemperatur och ger då resultat på säkra sidan.

Med kritisk ståltemperatur som ingångsdata kan erforderlig mängd brandskyddsfärg bestämmas för R 30, R 60 respektive R 90 från s k F/A-diagram . F/A är förhållandet mellan brandexponerad omkrets av stålprofilen respektive stålprofilernas tvärsnittsarea.